Ændre størrelse på tekst Print
Hvad er SIS?

SIS er en samling af lektionsplaner med kursusbeskrivelser og skemaoplysninger. Dvs, hvilke kurser kan jeg tage i næste semester, hvor og hvornår.

En del fakulteter har også deres studiehåndbøger med fagbeskrivelser, studieordninger mv. i SIS. Du kan i denne oversigt få et overblik over, hvad SIS består af, og få en introduktion til at bruge systemet.

Sådan er SIS opbygget

Der findes tre forskellige måder at finde frem til kursusinformation fra forsiden af SIS.

  1. Vælg et fakultet i menuen til ventre, og vælg derefter en lektionsplan for det pågældende fakultet
  2. Vælg et fakultet i drop-down listen og derefter det fag du ønsker at se kurser for
  3. Brug søgefunktionen til at finde et konkret kursus eller emne. Se mere om af søgefunktion her

Semester/årsopdelte publikationer

Før hvert semester publiceres nye udgaver af Lektionsplaner. Hvad kan jeg læse i næste semester, hvor og hvornår. SIS blev første gang taget i brug tilbage i 1999 og indeholder derfor mange forskellige udgaver. Du kan selvfølgelig gå tilbage og kigge i ældre udgaver

Som udgangspunkt søges der altid i de to seneste udgaver af lektionsplanerne for et fakultet. Det er vigtigt at holde øje med hvilken konkret udgave af en publikation du kigger på. F.eks. kan man i maj måned allerede være interesseret i at se Lektionsplanen for næste semester samtidig med at man stadig har brug for f.eks. at se tid og sted for eksamen i indeværende semester.Københavns Universitet